արտադրութիւն

արտադրութիւն

Mowradyan 1993: 329 (section 3)

Պիտ. (ed. 1993) p.141

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • ԱՐՏԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0376 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 11c, 13c գ. ἕκθεσις expositio, πόνος elaboratio Բացադրութիւն, եւ բացատրութիւն. այսինքն առաջի դնելն զբան ինչ, եւ մեկնել. արտաճառութիւն. ճառ աշխատասիրութիւն բանի. բացայայտութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԾԱՆՑԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0020 Chronological Sequence: 7c գ. Յառաջածումն. արտադրութիւն. որ եւ ածանցութիւն. ... *Թէպէտեւ հիւթանիւթ հողոյ ընծիւղեալ (փայտխաշին) ածանցականութեամբ. Թէոդոր. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0288 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. πρόβλημα propositio Առաջի արկանելն, կամ դնելն, կամ բերելն. *Հոգաբարձացն առաջարկութեամբ զցոյցս յուսոյն՝ գթացեալ ողորմեցար. Նար. ՟Լ՟Ե: *Գոհութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵՐ — I. (ի, իւք.) NBH 1 482 Chronological Sequence: 6c, 8c, 13c, 14c գ. φορά latio, motus, impetus Արմատ Բերել բային. որպէս Բերումն. ընթացք. ... *Եւ գետոյն բերիւք հանգիտակ կղզւոյ առատագիւտս առնէ շուրջ պարունակելով. Խոր. ՟Գ. 62: *Ոչ անօգուտ երթեւեկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՈՒԵՄ — (եցի.) NBH 1 0820 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ն. ἁριθμέω Ի թիւ կամ ընդ թուով արկանել. համարել. հաշուել. եւ Դասել. համրել, սեպել. ... *Թուեա՛ զաստեղս, եթէ կարիցես թուել զնոսա: Իբրեւ զաւազ ծովու …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԱՆԳԱՄԱՅՆ — (ի, ից կամ այնց.) NBH 2 0018 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. συνόλος, σύμπας universus, cunctus. (ʼի Համ, եւ Անգամ.) իբր Ամենայն միանգամայն. նոյն ընդ Համայն. ա. *Համանգամայն ազանց. Շար.: *Զսակաւս ʼի բազմացն՝ քան թէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՌԱՋԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0334 Chronological Sequence: 8c գ. παραγωγή productio եւ πρόοδος processio, emanatio. Արտադրութիւն. եւ արտադրօղ. յառաջ ածօղ. *Ամենայն ինչ ʼի նա հաստատեցաւ. եւ գոլս այս՝ բոլորիցս յառաջածութիւն եւ գոյացութիւնʼʼ. այսինքն գոյացուցիչ. Դիոն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՌԱՋԲԵՐՈՒՄՆ — ( ) NBH 2 0336 Chronological Sequence: 12c գ. Արտաբերութիւն. արտադրութիւն. յառաջագայութիւն. ծագումն. *Բան մեր շրթամբք եւ ատամամբք յառաջաբերումն է ձայնի. Շ. թղթ.: *Լոյս ʼի լուսոյ յառաջբերումն, եւ ոչ նըման ծննդեան մերում. Շ. խոստ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԵՐԳԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0400 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 13c, 15c գ. որ եւ ՆԱԽԵՐԳՈՒԹԻՒՆ. Որպէս թէ սկզբնաւորութիւն երգոց եւ նուագածութեանց. ... այլ վարի որպէս Նախադուռն գործոց՝ մանաւանդ բանից. այն է առաջաբան. նախաշաւիղ. προοίμιον… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԻՒՆԲՈԼՈՆ — ( ) NBH 2 0716 Chronological Sequence: Unknown date գ. Իբր սիւմբոլոն. սիմբողոն. Բառ յն. սիմվու՛լօն. լտ. սիմպօլում. σύμβουλον symbolum. որ առ մեօք ասի Հանգանակ. եւ առ նախնիս՝ Նշանակ եւ Դաշն հաւատոյ. *հաւատոյս արտադրութիւն՝ սիւնբոլոն. Պրպմ. ՟Խ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.